Sibilla Caflisch

unda V

unda V
2023
Schiefersand, Spachtelmasse, Acrylemulsion, Erdpigment auf Leinwand
80 x 60 x 3.5 cm